Xem tất cả 6 kết quả

 • Lắc tay pha lê khóa trái châu 00220

  220,000VNĐ

  – Sản phẩm được làm từ các hạt pha lê Swarovski
  – Size: 15 – 16 cm, quý khách thay đổi size báo shop điều chỉnh size + giá cho quý khách
  – Có thể thay đổi màu sắc của sản phẩm theo yêu cầu của Quý Khách
  – Nguyên phụ liệu (khóa, dây, tăng đơ…)
  – Bảo Hành 06 tháng: hỏng khóa, khóa rỉ sét. Tuy nhiên, quá thời gian này vẫn được bảo hành mà không hề mất phí sữa chữa: lắc tay bị bung bị đứt chỉ tính tiền vật liệu thay thế.

 • Lắc tay pha lê kiểu 00160

  160,000VNĐ

  – Sản phẩm được làm từ các hạt pha lê Swarovski
  – Size: 15 – 16 cm, quý khách thay đổi sai báo shop điều chỉnh size + giá cho nàng
  – Có thể thay đổi màu sắc của sản phẩm theo yêu cầu của Quý Khách
  – Nguyên phụ liệu (khóa, dây, tăng đơ…)
  – Bảo Hành 06 tháng: hỏng khóa, khóa rỉ sét. Tuy nhiên, quá thời gian này vẫn được bảo hành mà không hề mất phí sữa chữa: lắc tay bị bung bị đứt chỉ tính tiền vật liệu thay thế.

 • Lắc tay pha lê kiểu 00180

  180,000VNĐ

  – Sản phẩm được làm từ các hạt pha lê Swarovski
  – Size: 15 – 16 cm, quý khách thay đổi size báo shop điều chỉnh size + giá cho quý khách
  – Có thể thay đổi màu sắc của sản phẩm theo yêu cầu của Quý Khách
  – Nguyên phụ liệu (khóa, dây, tăng đơ…)
  – Bảo Hành 06 tháng: hỏng khóa, khóa rỉ sét. Tuy nhiên, quá thời gian này vẫn được bảo hành mà không hề mất phí sữa chữa: lắc tay bị bung bị đứt chỉ tính tiền vật liệu thay thế.

 • Lắc tay pha lê kiểu 00190

  200,000VNĐ

  – Sản phẩm được làm từ các hạt pha lê Swarovski
  – Size: 15 – 16 cm, quý khách thay đổi size báo shop điều chỉnh size + giá cho quý khách
  – Có thể thay đổi màu sắc của sản phẩm theo yêu cầu của Quý Khách
  – Nguyên phụ liệu (khóa, dây, tăng đơ…)
  – Bảo Hành 06 tháng: hỏng khóa, khóa rỉ sét. Tuy nhiên, quá thời gian này vẫn được bảo hành mà không hề mất phí sữa chữa: lắc tay bị bung bị đứt chỉ tính tiền vật liệu thay thế.

 • Lắc tay pha lê kiểu 00220

  220,000VNĐ

  – Sản phẩm được làm từ các hạt pha lê Swarovski
  – Size: 15 – 16 cm, quý khách thay đổi size báo shop điều chỉnh size + giá cho quý khách
  – Có thể thay đổi màu sắc của sản phẩm theo yêu cầu của Quý Khách
  – Nguyên phụ liệu (khóa, dây, tăng đơ…)
  – Bảo Hành 06 tháng: hỏng khóa, khóa rỉ sét. Tuy nhiên, quá thời gian này vẫn được bảo hành mà không hề mất phí sữa chữa: lắc tay bị bung bị đứt chỉ tính tiền vật liệu thay thế.

 • Lắc tay pha lê kiểu 00249

  249,000VNĐ

  – Sản phẩm được làm từ các hạt pha lê Swarovski
  – Size: 15 – 16 cm, quý khách thay đổi sai báo shop điều chỉnh size + giá cho quý khách
  – Có thể thay đổi màu sắc của sản phẩm theo yêu cầu của Quý Khách
  – Nguyên phụ liệu (khóa, dây, tăng đơ…)
  – Bảo Hành 06 tháng: hỏng khóa, khóa rỉ sét. Tuy nhiên, quá thời gian này vẫn được bảo hành mà không hề mất phí sữa chữa: lắc tay bị bung bị đứt chỉ tính tiền vật liệu thay thế.