Góc Autocad

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 – KISS DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 – KISS DAY
Like

Hầu hết mọi người đều biết ngày 14/02 nổi tiếng. Đó là ngày tình yêu – valentine. Nhưng sau ngày đó thì sao?

Có rất nhiều ý kiến khác nhau, như đi dạo, ăn kem, uống trà sữa… Nhưng có vẻ ý kiến đúng đắn nhất là … hôn nhau. Chính vì vậy mà có một ngày khác với tên gọi là KISS DAY – 14/06.

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

Và bên dưới đây là ý nghĩa đầy đủ các ngày 14 của mỗi tháng trong 1 năm.

1. 14/01: DIARY DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

2. 14/02: VALENTINE’S DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

3. 14/03: WHITE DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

4. 14/04: BLACK DAY

5. 14/05: YELLOW / ROSE DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

 

6. 14/06 KISS DAY ? ??

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

 

7. 14/06: SILVER DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

 

8. 14/08: GREEN DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

 

9. 14/09: MUSIC / PHOTO DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

 

10. 14/10: WINE DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

 

11. 14/11: ORANGE / MOVIE DAY ?

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

 

12. 14/12: HUG DAY

Ý nghĩa ngày 14 tháng 06 - KISS DAY

Like

Post Comment